Om Projektet

 

Generel information
 •  Varighed: 24 måneder.
 • Periode: 1. November 2017 – 31. oktober 2019
 • Budget: 224.118 €
 • artnere: Fundatia Ecologica Green, Rumænien, Instituto Politecnico De Santarem, Portugal, ROC Drenthe College, Holland, Kanuni Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Tyrkiet, Cifp Easo Politeknikoa Donostia-San Sebastian LHII, Spanien, SOSU ØSTJYLLAND, Danmark.
Generelle projektmål

Projektmål 1

* At højne undervisningskvaliteten inden for sundhedsområdet

Projektmål 2

* At gøre undervisning inden for sundhedsområdet mere tilgængelig og attraktiv for de studerende

Projektmål 3

* At projektpartnerne udveksler gode erfaringer og drager nytte af hinandens ekspertise

Projektets konkrete resultater

1. En startpakke, der indeholder: en Håndbog om hvordan man kan anvende simulation på enhver social-og sundhedsskole og en Guide til hvordan brug af medier kan fremme og dokumentere simulation. Guiden skal supplere håndbogen som en appetitvækker tll brug af medier før, under og efter simulation. Startpakken vil kunne findes i en elektronisk version.

2. En samling scenarier og små videoer relateret til grundlæggende sundhedsfaglige opgaver og guidelines i forhold til at producere gode scenarier. Der vil blive udviklet 6 scenarier og 6 videoer til at illustrere dette.

3. En samling af brugermanualer, dvs. et sæt kurser om emner, som er valgt af partnerne og hvor man bruger lyd og billeder. Hovedformålet med at fremme og støtte arbejdet med brugermanualer er at udvide læringsrummet.

Projektaktiviteter

Projektledelse

 • 4 Internationale projektpartnermøder (Iași, Aarhus, Izmit, Emmen)
 •  Ledelse af lokale aktiviteter samt rapportering

Formidling og anvendelse

 •  Projekthjemmeside
 • Lokale formidlingsaktiviteter inklusiv 6 seminarer
 • Slutkonference

Lærings- og undervisningsaktiviteter

 • 3 fælles lærings- og udviklingsforløb for medarbejdere (Santarem, San Sebastian, Iași)
 •  2 Virtuelle og fysiske elevmobiliteter (Aarhus, Emmen)

Udvikling af de konkrete projektprodukter

 • Produkt nummer 01,02,O3

Evaluering

Korte Lærings- og udviklingsaktiviteter
 • 3 lærings- og udviklingsforløb á 5 dage – for 3 medarbejdere (IT ansvarlig + 2 sygeplejersker) fra hver partner, organiseret af Portugal, Spanien og Rumænien.
 • Hovedmål; At udvikle personlige og faglige kompetencer hos medarbejderne, at designe og afprøve projektprodukterne samt at udveklse erfaringer inden for social- og sundhedsuddannelserne.
Virtuel og fysisk elevmobilitet
 • 2 mobiliteter (kombination af virtuel og fysisk mobilitet.) 5 dage med 4 elever fra hver partner afholdt i Danmark og Holland
 •  Hovedmål: At udvikle personlige og faglige kompetencer hos elever, at afprøve de simulationsscenarier, inklusiv briefing og debriefing, som er udviklet i en international kontekst inden for projektet samt at udveksle erfaringer .
Formidling

Trykt og på internettet:

 •  Brochurer og plakater
 • Projektnyhedsbreve
 • Projekthjemmeside og Facebookside
 • Link til projekthjemmesiden fra projektpartnernes hjemmesider
 • Produkter der er gjort tilgængelige på Youtube

Face- to- face:

 • Møder
 • Interviews
 • Præsentationer
 • Undervisning
 • Afholdelse af workshops, seminarer, fokusgrupper
 • Deltagelse i konferencer
 •  Networking med andre uddannelsesinstitutioner
 • Seminarer
Evaluering

Projektevaluering

På partnerskabsniveau bliver der løbende evalueret i forbindelse med månedlige online møder og partnermøder baseret på en evalueringsstrategi ,som projektlederen har lavet udkastet til.

Projektledelsen, alle de internationale partnermøder, elevmobiliteterne samt lærings- og udviklingsaktiviterterne for medarbejdere vil blive evalueret i form af spørgeskemsundersøgelser.

På nationalt niveau vil hver partner evaluere den måde, hvorpå projektet gennemføres, i sin egen institution på de projektmøder, der afholdes lokalt.

 1. 1. Indholds/kvalitetsevaluering partnerene imellem i forbindelse med materialeudvikling
 2. 2. Evaluering af afprøvningen at scenarier i hvert land af hver partner, men også transnationalt og som en del af skolernes normale aktiviteter
 3. 3. Evaluering af brugermanualerne, foretaget af eleverne på hver partnerinstitution i de klasser, hvor de bliver anvendt.
 4. 4. Evaluering foretaget af de elever, som deltager i elevmobiliteterne.

Evaluering af effekten:

 • På elevniveau: Det vil blive gjort i form af et spørgeskemaer.
 • På elev- og underviserniveau: På både elev- og underviserniveau vil partnerne bruge en fælles IT-platform for at få information om de mest brugte hjemmesider. Platformen kan ligeledes-bruges af de elever, der deltager i mobiliteter.
 •  På underviserniveau vil det blive gjort i form af et spørgeskema for at dække nogle interessepunkter, der er identificerede på forhånd.

 

Share This